KOKONAISVALTAINEN VERKKOPALVELU

  • kieli- ja kulttuuritaitojen opetuksen ja omaksumisen tueksi
  • osaamisen profilointiin ja dokumentointiin sekä
  • alan tutkimuksen helpottamiseksi ja edistämiseksi

I Kieli- ja Kulttuuritaitojen Kartoitus - Osaamisprofiilin Laadinta

LangPerformLab: issa kieli- ja kulttuuriosaamisesta laaditaan käyttäjäkohtainen profiili - oppimisen, opetuksen, arvioinnin ja dokumentoinnin tueksi. Osaamisprofiili on tarkoitettu päivitettäväksi - milloin ja missä vain, jatkuvasti.

II Simulaatioon Osallistuminen - Kieli- ja Kultturitaitojen Hyödyntämistä kuin Elokuvissa!

Tapaus- ja tarkoituskohtaisesti laaditut tarinat kuljettavat kielenkäyttäjää läpi erilaisten tilanteiden. Aidontuntuisissa, kielellisen viestinnän eri osa-alueille sijoittuvissa tilanteissa kielenkäyttäjä pääsee harjoittamaan ja esittämään tietojaan ja taitojaan lukuisissa eri yhteyksissä, monin eri tavoin: koulu- / työympäristössä, vapaa-ajalla, kirjallisessa viestinnässä, keskusteluissa, esitelmissä, muodollisissa kieliharjoituksissa.

III Suoritusten itsearviointi - Omaan osaamiseen tutustuminen

LangPerformLab avaa kielenkäyttäjälle ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella omaa kielenhallintaansa jälkikäteen niissä tilanteissa, joissa hän on simulaation aikana vieraillut. Oman suorituksen kontekstipohjainen analysointi antaa uuden, kokonaisvaltaisemman ja luonnollisemman näkökulman kielitiedon ja -taidon arviointiin.

IV Ulkoinen Arviointi - Kielenhallinnan monipuolinen ja vaivaton analysointi

LangPerformLab on verraton tukityökalu myös opettajalle, kouluttajalle, kielivalmentajalle tai kenelle tahansa kielisuoritusten ulkoisesta arvioinnista vastaavalle: kielenhallinnan eri osa-alueiden arviointi käy vaivattomasti milloin ja missä vain. Arvioinnin tukena toimivat sekä kielenkäyttäjän yksilöllinen osaamisprofiili että hänen omat suorituskohtaiset arvionsa.